לימוד אותיות בעברית

לימוד אותיות בעברית היא ראשית דרכו של כל ילד הלומד לכתוב ולקרוא. בעמוד זה נלמד על כל האותיות בעברית, על כל צורותיהן, איך האותיות בעברית נראות, מה שמן ואיך הן נשמעות.

אותיות בעברית לילדים - לימוד אותיות בעברית • EZToddler

אותיות בעברית לילדים – לימוד אותיות בעברית

כל ילד בגילאי גן לומד אותיות בעברית וזה השלב הראשון בלימודי קרוא וכתוב. לימוד האותיות בעברית הוא חלק מרכישת מודעות פונולוגית המאפשרת לילדים להכיר את האותיות, את הצלילים שלהן ובהמשך גם לפרק מילה לצלילים ולהרכיב מילים חדשות. במאמר זה נכיר את כל האותיות בעברית ואת התכונות שלהן.

דפי עבודה האות מ • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות מ

בעמוד דפי עבודה האות מ, תמצאו דפי עבודה להכרת האות מ, לימוד האות מ על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות מ. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות ל • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות ל

בעמוד דפי עבודה האות ל, תמצאו דפי עבודה להכרת האות ל, לימוד האות ל על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות ל. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות כ • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות כ

בעמוד דפי עבודה האות כ, תמצאו דפי עבודה להכרת האות כ, לימוד האות כ על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות כ. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות י • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות י

בעמוד דפי עבודה האות י, תמצאו דפי עבודה להכרת האות י, לימוד האות י על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות י. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות ט • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות ט

בעמוד דפי עבודה האות ט, תמצאו דפי עבודה להכרת האות ט, לימוד האות ט על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות ט. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות ו • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות ז

בעמוד דפי עבודה האות ז, תמצאו דפי עבודה להכרת האות ז, לימוד האות ז על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות ז. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות ו • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות ו

בעמוד דפי עבודה האות ו, תמצאו דפי עבודה להכרת האות ו, לימוד האות ו על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות ו. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

דפי עבודה האות ה • דפי עבודה אותיות בעברית | EZToddler

דפי עבודה האות ה

בעמוד דפי עבודה האות ה, תמצאו דפי עבודה להכרת האות ה, לימוד האות ה על ידי צביעה ותרגול וכתיבת האות ה. עמוד זה הוא חלק מסדרת דפי עבודה לאותיות בעברית של EZToddler

בְּרוּכִים הַבָּאִים לְקוּרְס הַהֲכָנָה לְכִתָּה א'