Picture of מיכל לובטון

מיכל לובטון

מנהלת גן לחינוך מיוחד - עיכוב התפתחותי.

מנהלת גן לעיכוב התפתחותי מזה כשני עשורים, בעלת תואר שני בהתפתחות הילד ותעודת ייעוץ והדרכה.

אודות

✏️ עיסוק: גנן/ת, מנהל/ת, יועץ/ת
✏️ התמחות:
חינוך מיוחד
✏️ מלמד/ת:
עברית / לשון / שפה, חשבון / מתמטיקה, מדעים, מולדת, תרבות ישראל / מורשת, כישורי חיים / מסע אישי / ייצוג עצמי, היסטוריה
✏️ מוטו:
〞 חנוך את הנער על פי דרכו〟

כישורים מיוחדים

לא צויינו כישורים נוספים

רשתות חברתיות

קישור יופיע רק אם איש החינוך בחר בכך

תכנים לימודיים שהעלתי לאתר

עדיין לא הועלו תכנים

בְּרוּכִים הַבָּאִים לְקוּרְס הַהֲכָנָה לְכִתָּה א'

דילוג לתוכן