emuna kenan

מורה לכיתה א

מורה לכיתה א, מאמינה שילדים לומדים בחוויה רב חושית

אודות

✏️ עיסוק: הורה, מחנך/ת
✏️ התמחות:
חינוך ליסודי
✏️ מלמד/ת:
עברית / לשון / שפה, תנ”ך, תרבות ישראל / מורשת
✏️ מוטו:
〞 לא עולה לי לראש כרגע〟

כישורים מיוחדים

לא צויינו כישורים נוספים

רשתות חברתיות

קישור יופיע רק אם איש החינוך בחר בכך

תכנים לימודיים שהעלתי לאתר

עדיין לא הועלו תכנים

בְּרוּכִים הַבָּאִים לְקוּרְס הַהֲכָנָה לְכִתָּה א'

דילוג לתוכן