noam samuel

fph,

dr6tuyiuoipm[,

אודות

✏️ עיסוק: אחר
✏️ התמחות:
חינוך לגיל הרך
✏️ מלמד/ת:
עברית / לשון / שפה, חשבון / מתמטיקה, אנגלית, חינוך גופני, אומנות, מדעים, מחשבים, מוזיקה, תיאטרון
✏️ מוטו:
〞 לא עולה לי לראש כרגע〟

כישורים מיוחדים

לא צויינו כישורים נוספים

רשתות חברתיות

קישור יופיע רק אם איש החינוך בחר בכך

תכנים לימודיים שהעלתי לאתר

עדיין לא הועלו תכנים

בְּרוּכִים הַבָּאִים לְקוּרְס הַהֲכָנָה לְכִתָּה א'

דילוג לתוכן